Tu atėjai?!

     Tai sėskis ir klausyk,

     Ką Tau širdim

     Ir lūpomis kalbėsiu.

     Nes atiduoti noriu viską,

     Ką žinau ir suprantu.

     Ir ką jaučiu,

     Ir ką myliu,

     Ir ko neapkenčiu.

     Išmokyt noriu

     Mylėt, atleist, patart.

     Padėt suklupusiam

     Ir jo nebart.

     Girdėt, kai lūpos tyli,

     Matyt, kai akys užsimerkę,

     Pajust ilgesį,

     Išgirst, kai verkia.

     IŠMOKYT  NORIU...

     BŪTI ŽMOGUMI.

                          (Ona Jasinskienė)